Penelitian

 

 

 

Penelitian Dosen

Sumber Pembiayaan TS-2 TS-1 TS
(1) (2) (3) (4)
Pembiayaan sendiri oleh peneliti 2 3 2
PT yang bersangkutan 10 1 -
Depdiknas - 3 3
Institusi dalam negeri di luar Depdiknas - - -
Institusi luar negeri - - -